Beheer

Het dagelijks beheer is in handen van de beide zoons Ruud en Gijs van de Wint. Zij onderhouden het project en doen al het landschapswerk in eigen beheer. Zij hebben hun nalatenschap in bruikleen gegeven aan stichting de Nollen om het te tonen aan publiek.

Aether II

©2012 projectdenollen.nl  | contact de stichting de Nollen | online by: reloadmedia.com