Fondsen en subsidiegevers

Het Nollenproject wordt mede ondersteund door:

Fondsen en subsidiegevers die specifieke projectonderdelen mede financieren, zoals de nieuwe ateliers/tentoonstellingsruimten en het plaatsen en installeren van kunstwerken zoals Eidolon. Van het Ministerie van Economische zaken ontvangt de stichting een SNL subsidie voor het natuurbeheer van jaarlijks € 3.285,- gedurende een periode van zes jaar.

Deze fondsen en subsidiegevers zijn onontbeerlijk voor het in stand houden en ontwikkelen van het project:

• Waddenfonds
• Provincie Noord-Holland
• Gemeente Den Helder
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Mondriaan Fonds
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Bouwfonds Cultuurfonds

©2012 projectdenollen.nl  | contact de stichting de Nollen | online by: reloadmedia.com