Geschiedenis

De benaming De Nollen is al heel oud. Een nol is een opgewaaide zandheuvel of klein stuifduintje. Dat geeft een indicatie hoe het grootste deel van het gebied door wind en zee is gevormd. Het  nollenterrein is in oorsprong een eilandje, dat vanaf de twaalfde eeuw is ontstaan. In 1610 werd de  zanddijk tussen Huisduinen en Callantsoog aangelegd. Dat betekende een afsluiting van het  Heersdiep en een sterke vermindering van de zandtoevoer naar de geïsoleerde duintjes op de  vlakte. De opgestoven duingebieden kwamen binnenslands te liggen, en werden een opvallende  verschijning in het vlakke land. Kunst- en natuurproject De Nollen kenmerkt zich door twee belangrijke cultuurhistorische waarden. Het gebied is een zeldzaam element in het Nederlandse landschap, omdat er bijna nergens meer een zo ver landinwaarts gelegen oogduincomplex is aan te treffen. Daarnaast bevinden zich vijfentwintig bunkers in dit oude binnenduingebied. Het is de zuidelijke uitloper van Fort Dirksz Admiraal en behoort tot de Stelling van Den Helder.

©2012 projectdenollen.nl  | contact de stichting de Nollen | online by: reloadmedia.com