Natuurbeheer

Het landschap is in beheer bij Stichting De Nollen die er paarden op laat grazen als vorm van agrarisch natuurbeheer en ecologische ontwikkeling. Naast begrazing worden bepaalde delen ook regelmatig gemaaid. Zo wordt het gebied schraal gehouden waardoor specifieke planten de ruimte krijgen, zoals gevlekte orchis, duizendguldenkruid, klein wintergroen en aardbeiklaver. Er is sprake van een droog beweid gebied, een droog onbeweid gebied, een nat beweid gebied en een nat onbeweid gebied. Door biologen en ecologen wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de vegetatie. Natuur en landschap hebben eveneens een waarde in de beleving ervan: kleursluiers in de vegetatie, water dat door de spiegeling de ruimte vergroot, lichtval en zichtlijnen in het landschap. Niet ‘de natuur’ zelf, maar ons idee over wat natuur is bepaalt ons natuurbeeld en heeft invloed op de keuze van beheer. Elke opvatting van natuur weerspiegelt een bepaalde visie op de natuur die altijd bloot staat aan allerlei culturele invloeden. Ook ‘het landschap’ zijn we ons bewust door de gedachte dat een landschap iets uitdrukt.

©2012 projectdenollen.nl  | contact de stichting de Nollen | online by: reloadmedia.com