Presentatie collectie

Naast De Nollen als één totaalkunstwerk bestaat het oeuvre van Van de Wint uit een zeer omvangrijke collectie van werken. Deze collectie is in bezit van de erven. Daarnaast hebben verschillende musea in Nederland werk van Van de Wint in bezit, evenals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bedrijven en particulieren. Het is altijd de opzet geweest van Van de Wint om zijn collectie op of bij De Nollen te tonen, de plek waar het grootste deel van zijn werk tot stand is gekomen. Het doel is om naast De Nollen, dat een eenheid vormt met een permanent karakter, een dynamisch tentoonstellingsbeleid te voeren met als uitgangspunt het oeuvre van Van de Wint. Door de grote diversiteit daarvan zal de collectie zich kunnen blijven verlevendigen. Het expositiebeleid en Totaalkunstwerk De Nollen zullen elkaar aanvullen en versterken, omdat beide een ander uitgangspunt hebben.

©2012 projectdenollen.nl  | contact de stichting de Nollen | online by: reloadmedia.com