R.W. van de Wint

Van de Wint ‘leefde’ zijn werk. Reindert Wepko (Ruud) van de Wint is geboren in 1942 en heeft van 1961 tot 1966 een opleiding gevolgd aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hij is begonnen als schilder en neemt als zodanig deel aan de Documenta van 1977, maar ontwikkelt zich ook tot beeldhouwer en bouwer. In 1980 begon hij met een schilderkunstig experiment in een oud binnenduingebied bij Den Helder: De Nollen. Dat groeide uit tot een ‘totaalkunstwerk’ van schilderingen, sculpturen en bouwsels. Hij heeft er verschillende disciplines bijeen gebracht, wat ertoe heeft geleid dat hij afwisselend wordt gezien als schilder, beeldhouwer, architect of bouwer, performer, filmer, tekenaar, tuinman of natuurbeheerder. Het maakt hem en zijn werk ongrijpbaar. Het gaat telkens om samenhang en confrontatie. Dat leidt tot paradoxale ervaringen, waarbij het toelaten van de paradox juist weer een onderdeel vormt van het werk.
De momenten waarop hij tegengestelde opvattingen heeft afgetast, typeren hem het beste. Zo maakte hij in de jaren zeventig performancefoto’s van zichzelf als Jochum en Rudi, de schilders en stelde daarmee onder meer de vraag wat de schilderkunst nog kan betekenen. Tegelijkertijd maakte hij grote ‘abstracte’ schilderijen die hij “de zeegezichten” noemde. Met enige ironie liet hij de gevoelsmatige schilder ‘Jochum’ en de rationele schilder ‘Rudi’ elkaar voortdurend tegenspreken. Ook al zijn hun opvattingen op zich ‘waar’. Hij heeft er geen waarde aan gehecht één standpunt in te nemen, omdat niets eenduidig is en de ene waarheid niet verenigbaar hoeft te zijn met de andere. Eén keuze, één specialisme was hem niet genoeg. Wanneer hij een beeld construeerde, verlangde hij naar het aarzelende tasten van het schilderen, wanneer hij schilderde, keek hij uit naar het moment dat hij op De Nollen met zijn kraan in het duinzand kon graven. De verschillende disciplines bracht hij als een vanzelfsprekende eenheid samen. Het landschap gaat over in sculptuur, sculptuur in schildering, schildering in zonlicht en zonlicht keert weer terug naar het landschap.

Het werk is gecompliceerd en eenvoudig tegelijkertijd, het bezit een grote vitaliteit en je wordt er zowel visueel als fysiek volledig door in beslag genomen. In een wereld die steeds sneller verandert, wilde hij een wereld oproepen van elementaire beelden die al eeuwenlang dezelfde zijn: het licht, de overgang van licht naar donker, de visuele en fysieke ervaring van kleur. Het is geen kwestie van sentiment, maar het gaat om de vraag welke waarden hun betekenis behouden. In mei 2006 is Van de Wint plotseling overleden in zijn geliefde duingebied De Nollen. Van de Wint was een levenslustige kunstenaar, bij wie de bron aan ideeën voor kunstwerken onuitputtelijk was. Helaas heeft hij zijn project niet kunnen voltooien, maar in de stroom van ideëen lag in wezen de onvoltooidheid altijd al besloten. In het ‘voltooide’ schuilt immers een zekere eenduidigheid, een antwoord of een einde. Voor Van de Wint was niets eenduidig en hij vond dat je in de kunst misschien nog iets van het mysterie kon laten zien.

Beknopte biografische gegevens

• Reindert Wepko van de Wint (Den Helder, 1942-2006)
• 1961-1966 opleiding Rijksacademie voor beeldende Kunsten, Amsterdam
• sinds 1980 totaalkunstwerk De Nollen aan de zuidrand van Den Helder

Eenmanstentoonstellingen, een keuze

• galerie T, Haarlem, Van de Wint, 4 juni – 4 juni 1971 (cat.)
• hedendaagse Kunst, Utrecht, De schilders / Jochum, 7-12-1974 – 12-1-1975 (cat.)
• Collection d’Art, Amsterdam, De schilders / Rudi, 7-12-1974 – 12-1-1975 (cat.)
• Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Die Maler: Jochem und Rudi, 8-4– 9-5-76 (c.)
• Kestner-Gesellschaft, Hannover, Die Maler: Jochem und Rudi, 2-7– 8-8-1976 (cat.)
• Galleria La Bertesca, Düsseldorf, Die Maler: Jochem und Rudi, 21-1 – 17-2-1977
• Galerie Swart, Amsterdam, Rudi van de Wint, 19 april – 7 mei 1977
• Galeire Swart, Amsterdam, R. van de Wint / schilderijen, 3 – 23 december 1978
• Kunsthalle, Bazel, Van de Wint, schilderijen, maquettes, schetsen, blauwdrukken, 30 september – 4 november 1979 (cat.)
• Groninger Museum, Groningen, Van de Wint, schilderijen, maquettes, schetsen, blauwdrukken, 17 november – 16 december 1979 (cat.)
• vanaf 1980: project De Nollen, permanent, zuidrand Den Helder
• Kröller-Müller Museum, Otterlo, R.W. van de Wint. Clair-obscur. Zeven beelden,
29 juni – 11 november 2002 (cat.)

groepstentoonstellingen, een keuze

• Stedelijk Museum, Amsterdam, Atelier 8, 16 januari – 14 februari 1971 (cat.)
• The Serpentine Gallery, Londen, Five Dutch Artists, 24-7– 15-8-1974
• Galleria La bertesca, Düsseldorf, Analytische Malerei, 1975 (cat.)
• Kassel, Documenta 6, 24 juni – 2 okotber 1977 (cat.)
• Musée d’Art Moderne de la Ville, Parijs, 9e Biennale de Paris,
19 september – 2 november 1975 (cat.)
• Venetië, Biennale di Venezia: Sei Stationi per Artenatura; La Natura dell’Arte,
2 juli – 15 oktober 1978 (cat.)
• Landespavillion, Stuttgart, Aktuelle Kunst aus den Niederlanden, 5 – 30-10-80 (c.)
• Gymnasium Felisenum, Velsen, Stof en Geest, 23 maart – 20 mei 1991 (cat.)
• Arnhem, Sonsbeek 93, 4 juni – 26 september 1993 (cat.)
• Den Helder. Rijkswerf, Kaap Helder, 5 juni – 3 augustus 2003 (cat.)

monografie

Jacqueline van Koningsbruggen, R.W. van de Wint. Schilder, beeldhouwer, bouwer,
Amsterdam, SUN, eerste druk 2002, tweede druk 2007 (ISBN 90 5875 0604)

projecten in de publieke ruimte, een keuze

(...)

©2012 projectdenollen.nl  | contact de stichting de Nollen | online by: reloadmedia.com