Stichtingbestuur

Doelstelling

 

Stichting De Nollen is in 1981 opgericht met als doel:
- de uitvoering en exploitatie van het project De Nollen van R.W. van de Wint te bevorderen en open te stellen voor bezoekers, alsmede zijn oeuvre bekendheid te geven aan een breed publiek.
- de uitvoering van landschapsontwikkeling en beheer en behoud van
natuurschoon van De Nollen.

huidige bestuurssamenstelling

  • Dhr. Joost van Dijk (voorzitter)
  • Mw. Christel Portegies (secretaris)
  • Dhr. Peter Kramer (penningmeester)
  • Dhr. Ren Sluis (lid)
  • Dhr. Bernard Bavinck (lid)
  • Dhr. Ernst Millaard (lid)

Het bestuur is te bereiken via bestuur@projectdenollen.nl

Het bestuur is onbezoldigd.

©2012 projectdenollen.nl  | contact de stichting de Nollen | online by: reloadmedia.com