EDUCATIE

 

 

Educatieve Visie

De Nollen is de ontmoetingsplek voor iedereen die meer wil ontdekken en leren over kunst en de natuur. Jong en oud wordt bij ons ondergedompeld in een wereld van zien, doen en beleven.

Volgens van de Wint moet de kunstenaar dingen zelf ontdekken en op eigen waarneming baseren. Experiment en proces komen op de eerste plaats, ‘eindproduct’ en verkoopbaarheid mogen geen rol spelen. We stimuleren daarom een onderzoekende en wetenschapswijze houding. Met echte natuurobjecten en relevante kunstonderwerpen om te verwonderen en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

We gebruiken verwondering als vertrekpunt om te leren. Van de Wint zag deze plek als zijn laboratorium voor de kunst. ‘Wat iemand ook weet en wat iemand ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken’.

Stichting De Nollen probeert met hun kunsteducatie leergebieden te verbinden en hiermee een unieke waarde toe te voegen aan het curriculum van een school. Leerlingen krijgen zo de kans zich niet alleen cognitief, maar bijvoorbeeld ook creatief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Tijdens alle workshops is er plaats voor verwondering, verbeelding en creativiteit, voor reflectie op jezelf en voor betekenisvol leren. 

De Nollen biedt de mogelijkheid om te laten zien dat de monumentale werken van Van de Wint toch heel toegankelijk zijn, uitdagend om aan te raken, doorheen te lopen en te ondergaan. Met zijn ‘ervaringskunst’ heeft De Nollen een sociaal maatschappelijke functie in de regio en is het in staat een kwalitatief hoogwaardig educatief programma aan te bieden aan het basis- en voortgezet onderwijs. 

Het educatieplan is gebaseerd op vier pilaren. Waarmee we een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Die opgroeien in een tijd die razendsnel verandert.

 • Ervaren
 • Onderzoeken
 • Ontwerpen
 • Reflecteren

Programma’s

Workshop Filosofie

Filosoferen met kunst daagt iedereen uit om beter te kijken, te reflecteren, eigen en andermans ideeën te verkennen. Intensief waarnemen is zowel voorwaarde als gevolg. Filosoferen met kunst nodigt uit om op een eigen manier van kunst te genieten en het opent mogelijkheden voor een actieve verwerking.

In 2004 kwam Herman Tibosch, toen educator van het Kröller-Müller Museum op het idee voor een filosofische wandelroute in de beeldentuin. In samenwerking met Marja van Rossum werd het plan verder uitgewerkt, met als resultaat de uitgave van Filosoferen met beelden. Dit fraai vormgegeven lespakket met vragen en opdrachten die aanzetten tot een ontmoeting met kunst is nu ook aangepast op De Nollen: zelf kijken, doen en nadenken.

Het fijne is dat er veel verschillende manieren zijn om filosofie op te pakken. Didactisch zijn er oneindig veel mogelijkheden, veel meer dan alleen een kringgesprek!

Praktische informatie// ‘Grote vragen voor Kleine mensen’
● Duur: 2 uur
● Maximaal: 15 leerlingen
● Data: in overleg met de school
● Prijs: € 6,70 P.O/ € 8,00 V.O per leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: Bovenbouw P.O, onderbouw V.O (Levensbeschouwing/ maatschappijleer/ kunstgeschiedenis)
De workshop wordt gegeven door twee kinderfilosofen. Daarnaast verwachten wij vanuit de school een begeleiders per 15 leerlingen.

Doelen
De leerling:
– begrijpt wat een filosofische vraag is
– kan een filosofische vraag formuleren
– leert zichzelf en anderen bevragen
– leert helder te communiceren
– leert actief te luisteren

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 1 en 28

Workshop Beeldende Vorming

Boutjes en moertjes, oud blik, drijfhout of plastic, het zijn allemaal materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden om er iets anders van te maken. Kunst en recycling gaan hand in hand. Kunstenaars transformeren oude, gerecyclede objecten in verbazingwekkende hedendaagse kunstwerken. De trend begon bekendheid te krijgen in de jaren tachtig toen musea en galerieën hun deuren openden voor innovatie in creativiteit.

In dezelfde tijd begon Ruud van de Wint ook van natuurlijke materialen kleine kunstwerkjes en voorstudies te maken. Wat Van de Wint interesseerde was de verbinding tussen het ene element en het andere element. De meeste sculptuur modellen van Van de Wint zijn samengesteld uit een verticale vorm, een stukje hout, een scheepstoeter, een stuk ijzer, waar een organische of geometrische vorm bovenop is geplaatst. Soms ligt het er los op, soms is het vastgedrukt in een stukje gips of klei dat voor de verbinding tussen de twee elementen zorgt. De enige toevoeging is dat van de Wint soms een steen of een stukje hout heeft beschilderd.

Tijdens deze workshop zullen leerlingen net als Ruud van de Wint, met gevonden voorwerpen en natuurlijk materialen uit onze ‘SprokkelShop’ hun eigen kunstwerk maken. Tot slot gaan de leerlingen hun kunstwerken presenteren op hun eigen gekozen sokkel in de Nollentuin. Hierna wordt het werk gefotografeerd en mag het mee naar school in hun eigen portfolio.

Praktische informatie// ‘Gevonden Voorwerpen’
● Duur: 2 uur
● Maximaal: 100 leerlingen
● Data: in overleg met school
● Prijs:€ 6,70 P.O/ € 8,00 V.O leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: Bovenbouw P.O, onderbouw V.O
Vanuit De Nollen wordt de workshop gegeven door twee CKV docenten. Daarnaast verwachten wij vanuit de school een begeleider per 15 leerlingen.

Doelen
De leerling:
– leert verbindingen maken tussen verschillende materialen
– maakt een kunstwerk van verschillende soorten materiaal, gips en linnen
– leert hun eigen werk te presenteren

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 40 en 48

Workshop Nieuwe Media

Tijdens deze workshop maken de leerlingen in groepjes van drie een eigen podcast over hun ervaringen op De Nollen. De leerlingen krijgen 12 kaarten mee waarop routines staan beschreven die in musea vaak worden gebruikt tijdens rondleidingen maar ook zeer geschikt zijn voor een mooi gesprek over kunst op De Nollen. De routines stimuleren interactie en laten leerlingen oefenen met 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken en samenwerken.

De routines geven ook houvast aan het gesprek over de kunst op De Nollen. Nadat de podcast is opgenomen keren de leerlingen terug naar de ontvangstruimte. Het opgenomen materiaal wordt achteraf gemonteerd door een editor waarna de leerlingen de podcast een week later op Spotify echt kunnen beluisteren, zodat vrienden en familie thuis kunnen meegenieten. 

Praktische informatie// ‘Podcast de Nollen’
● Duur: 1,5 uur
● Maximaal: 15 leerlingen
● Data: in overleg met de school
● Prijs:€ 6,70 P.O/ € 8,00 V.O per leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: Bovenbouw P.O, onderbouw V.O, (kunstgeschiedenis)

De workshops worden gegeven door 5 gidsen van de Nollen. Daarnaast verwachten wij vanuit de school een begeleider per 15 leerlingen.

Eerst krijgen de leerlingen een introductie over het maken van een podcast (15 min) daarna zullen de leerlingen onder begeleiding van hun eigen gids de routine kaarten voltooien op De Nollen (60min). Vervolgens wordt hun podcast gemonteerd door editors van de Nollen. Achteraf zijn de podcast te beluisteren op Spotify.

Doelen
De leerling:

 • leert observeren en voorstellingsvermogen gebruiken
 • leert te beschrijven en creatief te denken
 • leert te analyseren en samenvatten
 • leert samen te werken en structuur in een verhaal aan te brengen
 • leert verbanden te leggen, vergelijkingen te maken en te reflecteren

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 1 en 7

Workshop Film & Fotografie

Er is geen twijfel over mogelijk dat de Griekse mythologie een van de beroemdste ter wereld is. Vandaag de dag is het nog altijd heel handig om kennis te hebben van de Griekse mythologie. Veel verhalen hebben namelijk hun sporen nagelaten in bijvoorbeeld de kunst en de hedendaagse taal. Verscheidene begrippen en uitdrukkingen uit het hedendaags taalgebruik zijn aan de Griekse mythologie ontleend. Denk bijvoorbeeld aan de tantaluskwelling, de doos van Pandora, of de sisyfusarbeid.

De Griekse mythologie bestaat uit vele verhalen en mythen over de goden en helden in het oude Griekenland. Sommige van deze goden waren oergoden en hadden vaak de grootste krachten. Er waren ook minder belangrijke goden die de bevelen van de belangrijkste goden ontvingen. De Griekse mythologie beschrijft levens en avonturen van Griekse goden en hun families. Soms zijn er zoveel verschillende verhalen over dezelfde god en elk van deze verhalen lijkt waar te zijn.

Tijdens de workshop “Verdwaal in een Goddelijk Verhaal’ beginnen we met een rondleiding die ons meeneemt naar een van de meest indrukwekkende werken op de Nollen; het kunstwerk ‘Ether’. Dit kunstwerk leent zijn naam aan de god ‘Ether’ en is het startpunt van deze workshop. Hierna zullen de leerlingen een eigen mythologie uitbeelden door middel van hun ‘Verderkijkdoos’.

Met hun eigen ‘Verderkijkdoos’, mobiele telefoon en tablet maken de leerlingen een complete, kleine, digitale studio waar ze hun eigen gekozen mythe kunt vastleggen met geweldige beelden.

Praktische informatie// ‘ Verdwaal in een Goddelijk Verhaal’ 
● Duur: 2 uur
● Maximaal: 20 leerlingen
● Data: in overleg met de school
● Prijs: € 6,70 P.O/ € 8,00 V.O per leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: Bovenbouw P.O, onderbouw V.O

De workshops worden gegeven door 1 gids van de Nollen en 2 docenten. Daarnaast verwachten wij vanuit de school een begeleider per 20 leerlingen.

Eerst krijgen de leerlingen een rondleiding over de Nollen (max. 30 min.) Daarna zullen ze in het Kunstlab werken aan hun beeldverhaal (max. 1,5 uur).

Doelen

De leerling:

 • Begrijpt het verschil tussen een mythe en een sage
 • Leert over goden, halfgoden of helden uit het verleden en welke rol ze speelden
 • Leert een beeldverhaal te maken
 • Leert goed te kijken en samen te werken
 • Leert constructies bedenken en techniek te ervaren
 • Materiaal te onderzoeken en daarmee te experimenteren
 • Leert zijn werk te presenteren

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 54, 55, 56

Workshop Tekenen & Schilderen

in Reindert Wepko van de Wint werd in 1942 geboren te Den Helder. Tijdens zijn jeugd nam zijn vader hem zo nu en dan mee op de fiets. Dan gingen ze samen naar de dijk, kijken naar de zonsondergang.

‘Het ritje was altijd hetzelfde maar telkens weer even opwindend en het verveelde me nooit. De ervaring was wel steeds ‘hetzelfde’, maar maakte me rustig en ik onderging de dingen beter en bewuster. In het midden van de tocht stopten we bij een cemente bank. Dit was altijd het grote moment, het moment dat de zon bloedrood in zee verdween aan het eind van een zomerse dag. Er werd tientallen minuten niks gezegd. We zaten daar naast elkaar en keken onafgebroken naar dit schouwspel. ‘Ik werd op dit soort momenten altijd onrustig, al moet ik toch al zo’n jaar of acht zijn geweest. Meestal wilde ik direct naar huis om dit diep roze-oranje en blauw-grijze ‘spectacle’ na te schilderen. Mijn vader begreep dit niet en kon dit misschien ook niet begrijpen. Hij vond dat ik beter kon blijven kijken. Op de een of andere manier vond hij het vreemd dat ik die neiging had om dit na te schilderen’. Zijn vader vroeg hem dan; ‘Waarom kijk je niet gewoon, waarom die behoefte om na te tekenen, als het daar al zo mooi is?

Het moeten deze woorden zijn geweest die Van de Wint als kind emotioneel verwarde, omdat hij net zo onverstoorbaar wilde zijn al zijn vader, maar ook graag wilde schilderen. De antwoorden op diezelfde vraag lopen in de eeuwenlange westerse geschiedenis net zo uiteen als de kunstwerken zelf. Uiteindelijk hoeft de kunstenaar niks te beweren, de kunstenaar toont!

Praktische informatie// ‘Vang het Licht’

Tijdens deze workshop krijgt de leerling een introductie over twee belangrijke thema’s in het schilderwerk van R.W. van de Wint. Het onderzoeken van licht en tegenstellingen in stijl. Tijdens de workshop kunnen de leerlingen kiezen welk thema hen het meest aanspreekt.

 • Van de Wint & Rembrandt (clair- obscur)
 • Tegenstellingen in stijl met Jochum en Rudi (expressionisme en constructivisme)

● Duur: 2 uur

● Max: 20 leerlingen

● Data: in overleg met school

● Prijs:€ 6,70 P.O/ € 8,00 V.O per leerling (begeleiders zijn gratis)

● Doelgroep: Bovenbouw P.O, onderbouw V.O

De workshop wordt gegeven door drie kunstvakdocenten. Daarnaast verwachten wij vanuit de school een begeleider per 15 leerlingen.

Doelen

Van Van de Wint en Rembrandt leer je over:

 • het intens bestuderen van je onderwerp
 • contrasttechnieken
 • fijn én grof te tekenen 

Van zijn performance karakters Jochum en Rudi leer je over:

 • abstractie en figuratie
 • kubisme en naturalisme
 • een ordelijke traditionele compositie en een chaotische anti-traditionele compositie
 • primaire kleur en secundaire kleur