EDUCATIE

 

 

Educatieve Visie

De Nollen is de ontmoetingsplek voor iedereen die meer wil ontdekken en leren over kunst en de natuur. Jong en oud wordt bij ons ondergedompeld in een wereld van zien, doen en beleven.

Volgens van de Wint moet de kunstenaar dingen zelf ontdekken en op eigen waarneming baseren. Experiment en proces komen op de eerste plaats, ‘eindproduct’ en verkoopbaarheid mogen geen rol spelen. We stimuleren daarom een onderzoekende en wetenschapswijze houding. Met echte natuurobjecten en relevante kunstonderwerpen om te verwonderen en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

De Nollen streeft ernaar om volgend schooljaar 2021 een volledig educatieprogramma aan te kunnen bieden. Leerlingen houden zich bezig met de kunst en natuur beschrijven, begrijpen en het verklaren van biodiversiteit.

Bij de Nollen gebruiken we verwondering als vertrekpunt om te leren. Van de Wint zag deze plek als zijn laboratorium voor de kunst. Wat iemand ook weet en wat iemand ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken.

Je maakt kennis met verrassendste gebouwen, schilderingen en onderaardste gangen. Maar planten en dieren, staan even goed centraal in het werk van de kunstenaar. Samen met educatieve gidsen en echte onderzoekers zoals biologen en sterrenkundigen ontdekken kinderen de rijkdom van kunst in de natuur.

Bij deze visie gaan we uit van vier pijlers:

1. Verwonderend

We gebruiken verwondering als het natuurlijke startpunt voor het leerproces. Verwondering uit zich in vragen, en kan leiden tot nieuwsgierigheid en tot ‘willen begrijpen’.

2.Echt

We stellen echte kunstobjecten, echte situaties uit de natuur, reële voorbeelden uit het onderzoek en zelfs echte onderzoekers centraal. Abstracte begrippen uit het onderwijs krijgen met onze kunstobjecten een concreet gezicht.

3.Relevant

We laten de rijkdom van de natuur zien aan de hand van relevantie. Wanneer een onderwerp relevant wordt gevonden is de motivatie groter om er kennis van te nemen.

4.Onderzoekend

De leerlingen krijgen een beter begrip van de kunst en de natuur wanneer ze zelf onderzoeken. Onderzoekend leren vormt daarom de ruggengraat van onze educatieve visie.

Programma’s

We bieden onze schoolprogramma’s aan in twee vormen: rondleidingen en workshops. De Nollen wil drie verschillende rondleidingen aanbieden en vier verschillende workshops waar thema’s centraal staan uit het werk van Van de Wint.

Rondleidingen

Visible Thinking// Rondleiding

Kunst gaat altijd om communicatie vond Van de Wint. ‘Het is de verbinding die gemaakt moet worden. Altijd. Of het nu gaat om een groot schilderij of een kleine tekening, het doel is het aanraken van een fundamenteel gevoel van verbinding. Als dat lukt , heeft kunst het vermogen je weerbaar te maken in het leven.’

Reguliere rondleiding onder begeleiding van een educatie gids met behulp van de Visible Thinking methodiek. De Thinking Routines zijn korte ministrategieën die je op het werk kunt toepassen. Hierdoor worden kinderen en jongeren uitgenodigd om dieper maar ook anders over kunstwerken na te denken en de complexiteit ervan te ontdekken en ervaren. Deze Routines maken gebruik van de kracht van kunst om verschillende denkstrategieën en vaardigheden te exploreren. Dit kijk- en denkproces vindt zijn vorm door over het kunstwerk diverse observaties te maken, verschillende standpunten te verkennen en door het kunstwerk creatief te bevragen.

 • Rondleiding
 • Basis en Voortgezet Onderwijs
 • Duur: 90 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 30 per groep
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per vijf leerlingen
 • Vanuit Nollen: een educatieve begeleider
 • Hoofddoel: genereren van ideeën, zoeken naar vergelijkingen en verbanden, verschaffen van inzichten en waarderingen, leren vragen stellen, reflecteren op het leerproces, metaforen creëren.

Kleurensoep // Rondleiding & Workshop

Wat van de Wint aansprak zijn de experimentele benadering en het fenomeen van de nakleur bij een kleurwaarneming. Veroorzaakt door het oog zelf. Bij het kijken naar een rood vlak ontstaat na een korte tijd een groene immateriële vlek. Het oog roept het tegendeel op om als het ware de eenheid te herstellen. Het verschijnsel nakleur vormt het ontwerp van een aantal kleurstudies, ontstaan in de periode 1970-1978. Het lijkt misschien alsof van de Wint kiest voor een conceptueel standpunt, een uitspraak over kleur, maar het gaat juist om de zintuigelijke ervaring van de natuurlijke activiteit kleur met haar tegenpool te completeren.

Van kriebelbeestjes tot kleursoep: kleur maken van luis, wortel, plant of steen. Een natuurlijke kennismaking met de oorsprong van kleuren. Leerlingen maken zelf verf en schilderen een kleursoep met de pigmenten van plantaardige kleurstoffen. 

Kleur is overal, maar waar komen die kleuren oorspronkelijk vandaan? Heb je enig idee hoe je zelf rood, geel of blauw kan maken? De basis van veel kleuren komt uit de natuur: planten, stenen en zelfs beestjes bekennen kleur. Het enige wat je hoeft te doen is malen, mengen en aanbrengen. Welkom in een eeuwenoude traditie van kleur maken.  

‘Proef’ de magie van kleursoep! Griezel mee bij de ontdekking dat rode verf van de schildluis komt. Verwonder je over hoe een kurkumawortel gele stof afgeeft en het indigoplantje het blauw kleurt. In deze beeldende workshop experimenteren kinderen met eenvoudige chemie en ervaren spelenderwijs hoe je verf maakt en kleuren mengt.

 • Rondleiding & Workshop
 • Basis Onderwijs
 • Duur: 120 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 30 per groep
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per vijf leerlingen
 • Vanuit Nollen: twee educatieve begeleiders  
 • Hoofddoel: een natuurlijke kennismaking met de oorsprong van kleuren.

Hey het Leeft! // Rondleiding met bioloog 

De Kunstenaar als Tuinman. Van de Wint zag zichzelf als schilder, beeldhouwer, bouwer, performer, tekenaar, denker, bedrijfsleider, kraanmachinist en natuurbeheerder, maar het liefst nog als tuinman. En liever tuinman dan beeldend kunstenaar. Het maken van een vorm in het landschap en daarmee van een wereld die een gedachte in zich draagt, was voldoende. 

Wat leeft er in het water, op het land of in de lucht? Speur met een verrekijker naar bijzondere ganzensoorten die elk jaar naar de Nollen migreren of ontdek de grote hazen die wegschieten tussen het duingras. Onderzoek de diertjes die leven in de aangelegde vennen of bestudeer de bijzondere planten die je alleen op de Nollen kunt vinden. Maak de kringloop rond, ontmasker een mysteriedier, speur naar vossenholen en teken dieren en planten. Onderzoek in het duinlandschap hoe het zit met eten en gegeten worden. Er is op deze reis van alles te ontdekken en onderzoeken!

 • Rondleiding
 • Basis en Voortgezet Onderwijs
 • Duur: 90 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 30 per groep
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per vijf leerlingen
 • Vanuit Nollen: een bioloog
 • Hoofddoel: verkennen van de grote verscheidenheid in de natuur

Workshops

In een workshop wordt een onderwerp uitgediept in onze ontvangstruimte. Onze educatieve gidsen verzorgen het volledige programma.

Grote vragen voor kleine mensen, Filosofie met kinderen// Workshop

‘We zijn een zucht, een zandkorrel en het leven in onkenbaar, in wezen een geheim. We kunnen nauwelijks bevatten wat het heelal is. Eigenlijk weten we niets met zekerheid. In de kunst kun je misschien nog een klein beetje van het mysterie laten zien’ . 

Van de Wint werd geïnspireerd door Goethe, Plato, Homerus en Dante. De oude Grieken, hun goden en hun mythen, door het heelal, het ontstaan vd mens maar ook de nietigheid ervan.  

Filosoferen met kinderen is een groepsproces waarin meer gebeurt dan alleen het uitwisselen van meningen, gedachten en ervaringen. Alle deelnemers proberen te begrijpen wat iemand zegt. Een filosofisch gesprek is niet vrijblijvend, en gaat niet om ‘je gelijk halen’ maar om onderzoek. Alle inbreng wordt serieus genomen. Met elkaar bekijk je hoe je verder gaat en waar je staat. Het vertellen van een ervaring kan een duidelijker beeld opleveren over een idee of gedachte. Bij het doorbouwen op elkaars ideeën kun je verschillende gesprekstrategieën gebruiken.

 • Workshop
 • Basis en Voortgezet Onderwijs
 • Duur: 90 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 30 per groep
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per vijf leerlingen
 • Vanuit Nollen: een educatieve begeleider gespecialiseerd in filosofie met kinderen
 • Hoofddoel: zelfstandig en kritisch leren nadenken zodat het zonder specifieke kennis tot diverse inzichten kan komen. 

De Heelalhoed// Workshop met sterrenkundige

Van de Wint vond de twintigste eeuw met haar ruimtevaart fascinerend. Hij probeerde een betekenis te duiden tussen de oude wereld en de wereld van de twintigste eeuwse techniek. Met het oog op een symbolische reis vervaardigde Van de Wint een ‘hoed voor het universum’, oftewel ‘Heelalhoed’, een grote bol met lichtjes als kleine sterren. Wanneer je deze op je hoofd zet, maak je ‘de meest goedkope reis door het universum’, aldus Van de Wint. 

Overdag sterren kijken, kan dat? Jazeker! Onze zon is ook gewoon een ster, alleen staat ie veel dichterbij dan alle andere. Met een speciale kijker zie je enorme uitbarstingen op de zon. En we leren je hoe je zelf kunt bepalen hoe heet de sterren zijn. Maar ook als het bewolkt is, is er veel te doen: zo lanceren we een waterraket. Die werkt net als echte raketten! En je doet verschillende proefjes. Zo ga je zelf kraters maken. Die vinden we niet alleen op de Maan, maar ook op planeten als Mercurius, Mars en zelfs op onze eigen Aarde. Op Mars is stromend water gevonden terwijl het daar vér onder nul is. Hoe kan dat? Je gaat het zelf ontdekken. En je kunt álles vragen wat je altijd al wilde weten over sterrenkunde en ruimtevaart!

 • Workshop
 • Basis en Voortgezet Onderwijs
 • Duur: 90 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 30 per groep
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per vijf leerlingen
 • Vanuit Nollen: een sterrenkundige met telescoop
 • Hoofddoel: zelfstandig en kritisch leren nadenken zodat het zonder specifieke kennis tot diverse inzichten kan komen.

Art Trouve en Wikkelen// Workshop

Art Trouve is een kunstvorm ontstaan in het begin van de 20e eeuw. De bekendste kunstenaar die deze methodiek gebruikte was dadist Marcel Duchamp. Een industrieel voorwerp wordt uit zijn alledaagse context gehaald en tot kunst bestempeld doordat het in een museale omgeving wordt getoond. 

Wat Van de Wint interesseerde was de verbinding tussen het ene element en het andere element. De meeste sculptuur modellen van Van de Wint zijn samengesteld uit een verticale vorm, een stukje hout, een scheepstoeter, een stuk ijzer, waar een organische of geometrische vorm bovenop is geplaatst. Soms ligt het er los op, soms is het vastgedrukt in een stukje gips of klei dat voor de verbinding tussen de twee elementen zorgt. Het gaat om oesterschelpen, ammonieten, veren, een steen, botjes, zoals ribben van een konijn, stukjes hout, ijzer, lood. De enige toevoeging is dat van de Wint soms een steen of een stukje hout heeft beschilderd. Geometrische vormen die in deze sculptuur modellen zijn te herkennen staan in relatie tot de ontwikkeling van de schilderkunstige bouwsels, zoals bijvoorbeeld het bouwsel Vergilius. 

In de periode 1975 – 1979 heeft van de Wint op het strand gevonden stukken hout voor kleine sculptuur elementen gebruikt. De uiteenlopende vormen heeft hij met bandages omwikkeld en daarna beschilderd met olieverf. Ze worden als schilderijtjes aan de muur gehangen. 

Ieder kind is een kunstenaar, de kunst is er één te blijven als je groter wordt! Tijdens deze workshop ga je op locatie op zoek naar materialen en objecten met bepaalde vormen en structuren. Deze behandel je vervolgens net als Van de Wint dat deed, met linnen, gips of olieverf. Wanneer je je kunstwerk hebt voltooid zoek je een speciale plek op de Nollen uit waar jouw werk mag staan en fotografeer je deze met je eigen telefoon of maak je er een mini- vlog over. 

 • Workshop
 • Basis en Voortgezet Onderwijs
 • Duur: 120 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 30 per groep
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per vijf leerlingen
 • Vanuit Nollen: een educatieve begeleider 
 • Hoofddoel: Op een intuïtieve en eenvoudige manier kennis laten maken met kunst en deze kennis/ vaardigheid toe te passen op je eigen creativiteit.

De Machine – Sculptuur // Workshop

Opvallend aan van de Wint is dat hij een soort observatorium voor de kunst wilde maken, waarbij steeds een natuurkundig fenomeen onderdeel uitmaakt van de sculptuur. Het is vooral het spanningsveld tussen natuur en techniek dat Van de Wint heeft geïnspireerd tot zijn projecten. De kunstgeschiedenis kent een traditie waarin fascinatie voor de techniek en de machine centraal staat: Da Vinci, Duchamp, Tatlin en Tinguely tot Panamarenko en Van Bakel. 

Zo wilde Van de Wint bijvoorbeeld een stalen boom creëren door een stalen buis te laten exploderen, of via een radiosterrenwacht de registraties van ruimtelijke explosies gebruiken voor een schildering. De Windmolen en de Melkmachine, sculpturen die zichzelf voortdurend in beweging houden, vormen een ironisch commentaar op de ‘technologie’.

Het werk De Torens gaat uiteindelijk over de onvermoeibaarheid van water en vuur en de onmogelijkheid deze tegendelen bij elkaar te brengen. Water en vuur zijn immers onverenigbare tegengestelden. Het vuur verdampt het water, het water dooft het vuur.

Of de Tong van Lucifer, dat verwijst naar Lucifer een figuur uit de Romeinse mythologie. De bliksem kan het beeld raken doordat er een stalen punt bovenop het beeld is gemonteerd. De blikseminslag die in het beeld kan optreden, zal het geheel van gedaante doen veranderen. Van Wint ziet dit als een gebeurtenis die een onderdeel vormt van het beeld en zijn eigenschappen. Het risico en de spanning tussen het kunstwerk en de natuurkundige krachten verlenen en meerwaarde aan het werk. 

Wil je ervaren hoe leuk wetenschap en techniek is? Op de Nollen maak je kennis met verschillende proefjes over natuurkunde, scheikunde en biologie. Je ervaart hoe leuk en leerzaam het is om proefjes te doen met alledaagse materialen. Je gebruikt eenvoudige proefjes als startpunt voor onderzoekend leren. Je ervaart hoe uitdagend onderzoekend leren is en hoe makkelijk het is toe te passen. 

 • Workshop
 • Basis en Voortgezet Onderwijs
 • Duur: 120 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 30 per groep
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per vijf leerlingen
 • Vanuit Nollen: een educatieve begeleider 
 • Hoofddoel: leren hoe alledaagse voorwerpen en materialen kunnen worden gebruikt om proefjes mee te doen, leren bij een proefje voorspellen, verslagleggen en verklaren.

 

tarieven en tijden

De Nollen heeft als doelstelling volgend schooljaar de educatieve programma’s aan te kunnen bieden. Wanneer wij zo ver zijn kunt u hier de tarieven en tijden per programma vinden. U kunt wel alvast een reguliere rondleiding reserveren met uw klas. Deze is onder begeleiding van een educatieve gids. Op aanvraag kan de gids actuele thema’s tijdens de rondleiding bespreken.