EDUCATIE

 

 

Educatieve Visie

De Nollen is de ontmoetingsplek voor iedereen die meer wil ontdekken en leren over kunst en de natuur. Jong en oud wordt bij ons ondergedompeld in een wereld van zien, doen en beleven.

Volgens van de Wint moet de kunstenaar dingen zelf ontdekken en op eigen waarneming baseren. Experiment en proces komen op de eerste plaats, ‘eindproduct’ en verkoopbaarheid mogen geen rol spelen. We stimuleren daarom een onderzoekende en wetenschapswijze houding. Met echte natuurobjecten en relevante kunstonderwerpen om te verwonderen en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

We gebruiken verwondering als vertrekpunt om te leren. Van de Wint zag deze plek als zijn laboratorium voor de kunst. Wat iemand ook weet en wat iemand ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken.

Stichting De Nollen probeert met hun kunsteducatie leergebieden te verbinden en hiermee   een unieke waarde toe te voegen aan het curriculum van een school. Leerlingen krijgen zo de kans zich niet alleen cognitief, maar bijvoorbeeld ook creatief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Tijdens alle workshops is er plaats voor verwondering, verbeelding en creativiteit, voor reflectie op jezelf en voor betekenisvol leren. We stimuleren leerlingen om kennis en vaardigheden te combineren en hun eigen leervragen te stellen.

De Nollen biedt de mogelijkheid om te laten zien dat de monumentale werken van Van de Wint toch heel toegankelijk zijn, uitdagend om aan te raken, doorheen te lopen en te ondergaan. Wanneer leerlingen lesstof niet alleen lezend en schrijvend tot zich nemen maar wij de stof ook overgedragen door leerlingen te laten voelen en te beleven, dan leren en onthouden ze het beter. Het vergroot hun intrinsieke motivatie en betrokkenheid, omdat de inhoud meer aansluit bij waar ze zelf mee bezig zijn en de leerlingen hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen.

Met zijn ‘ervaringskunst’ heeft De Nollen een sociaal maatschappelijke functie in de regio en is het in staat een kwalitatief hoogwaardig educatief programma aan te bieden aan het basis- en voortgezet onderwijs. Vanuit die positie wil De Nollen in de komende jaren zijn functie voor de regio vergroten en zo bijdragen aan versterking van de culturele infrastructuur in de provincie.

Het educatieplan van De Nollen bestaat uit vakoverstijgende workshops met een multidisciplinair karakter. De ervaring van de leerling staat hierin centraal. Hij wordt uitgenodigd zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en hierop te reflecteren. Het verwerven van kennis is daarbij belangrijk, maar het aanleren van vaardigheden en houdingen eveneens.

Het educatieplan is gebaseerd op vier pilaren. Waarmee we een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Die opgroeien in een tijd die razendsnel verandert.

  • Verwonderen
  • Ervaren
  • Onderzoeken
  • Samenwerken
  • Reflecteren

Programma’s

Workshop Filosofie

Filosoferen met kunst daagt iedereen uit om beter te kijken, te reflecteren, eigen en andermans ideeën te verkennen. Intensief waarnemen is zowel voorwaarde als gevolg. Filosoferen met kunst nodigt uit om op een eigen manier van kunst te genieten en het opent mogelijkheden voor een actieve verwerking.

In 2004 kwam Herman Tibosch, toen educator van het Kröller-Müller Museum op het idee voor een filosofische wandelroute in de beeldentuin. In samenwerking met Marja van Rossum werd het plan verder uitgewerkt, met als resultaat de uitgave van Filosoferen met beelden. Dit fraai vormgegeven lespakket met vragen en opdrachten die aanzetten tot een ontmoeting met kunst is nu ook aangepast op De Nollen: zelf kijken, doen en nadenken.

Deze workshop zal plaatsvinden tijdens de maand van de filosofie, daarom gaan we ook aan de slag met het thema van 2021; ‘De Natuur Was Hier’. Het fijne is dat er veel verschillende manieren zijn om filosofie op te pakken. Didactisch zijn er oneindig veel mogelijkheden, veel meer dan alleen een kringgesprek!

Praktische informatie
● Duur: 2,5 uur
● Maximaal: 30 leerlingen
● Data: 12, 13, 14, 19, 20, 21 april
● Prijs: € 200,- per klas (30 ll.), € 6,70 per leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: groep 7 – 8 (PO), jaar 1 en 2 (VO)
De workshop wordt gegeven door een docent Nederlands. Daarnaast verwachten wij vanuit de school twee begeleiders per 30 leerlingen.

Doelen
De leerling:
– begrijpt wat een filosofische vraag is
– kan een filosofische vraag formuleren
– leert zichzelf en anderen bevragen
– leert helder te communiceren
– leert actief te luisteren

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 1 en 28

Workshop Biologie & Mixed Media

Deze workshop is ontstaan uit een samenwerking tussen De Nollen en de bijenhouders vereniging Noord Holland Noord. Samen willen wij leerlingen betrekken bij de natuur in hun eigen leefomgeving. Kinderen krijgen een band met de natuur door naar buiten te gaan en de natuur met al hun zintuigen te ervaren.

Tijdens deze workshop ontdekken kinderen van alles over het leven van de bij. Ze proeven honing, ze bekijken bijenbloemen, ze mogen allerlei imker attributen bekijken en bevoelen en zelfs ruiken. Ook mogen leerlingen met echte imkerkappen op een bijenkolonie zien.

Hierna verzamelen de leerlingen allerlei bloemen, planten en andere materialen die belangrijk zijn voor de bij. Deze zullen ze gebruiken in hun ‘Verderkijkdoos’. De ‘Verderkijkdoos’ is een multimediale kijkdoos waarmee leerlingen een beeldverhaal gaan maken over de bij. Hiervoor gebruiken ze oude en vertrouwde knutselmaterialen maar ook hun eigen telefoon en tablet doen mee. Ze maken hun eigen mixedmedia kunstwerk over de bij. Met als onderwerp; ‘maak je eigen bijenparadijs waar kunst en natuur samenkomen en de bij niet zal uitsterven!’

Praktische informatie
● Duur: 2,5 uur
● Maximaal: 30 leerlingen
● Data: 10, 11, 12, 17, 18, 19 mei
● Prijs: € 200,- per klas (30 ll.), € 6,70 per leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: groep 7 – 8 (PO), jaar 1 en 2 (VO)
De workshop wordt gegeven door twee docenten CKV en imker. Daarnaast verwachten wij vanuit de school twee begeleiders per 30 leerlingen. Eerst gaan de leerlingen op bezoek bij de imker (30 min). Vervolgens krijgen ze een workshop met de ‘Verderkijkdoos’ (2uur).

Doelen
De leerling:
– weet wat een imker doet
– begrijpt waarom bijen belangrijk zijn voor mens en natuur
– begrijpt wat we als mens kunnen doen om te voorkomen dat de bij uitsterft
– kan een beeldverhaal maken over de bij en zijn leefomgeving
– kan het beeldverhaal presenteren aan de klas

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 30, 48, 54, 55, 56

Workshop Beeldende Vorming

Boutjes en moertjes, oud blik, drijfhout of plastic, het zijn allemaal materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden om er iets anders van te maken. Kunst en recycling gaan hand in hand. Kunstenaars transformeren oude, gerecyclede objecten in verbazingwekkende hedendaagse kunstwerken. De trend begon bekendheid te krijgen in de jaren tachtig toen musea en galerieën hun deuren openden voor innovatie in creativiteit.

In dezelfde tijd begon Ruud van de Wint ook van natuurlijke materialen kleine kunstwerkjes en voorstudies te maken. Wat Van de Wint interesseerde was de verbinding tussen het ene element en het andere element. De meeste sculptuur modellen van Van de Wint zijn samengesteld uit een verticale vorm, een stukje hout, een scheepstoeter, een stuk ijzer, waar een organische of geometrische vorm bovenop is geplaatst. Soms ligt het er los op, soms is het vastgedrukt in een stukje gips of klei dat voor de verbinding tussen de twee elementen zorgt. De enige toevoeging is dat van de Wint soms een steen of een stukje hout heeft beschilderd.

Tijdens de workshop ‘Gevonden Voorwerpen’ krijgen de leerlingen eerst een korte introductieles over hoe de mens ooit begon met het verbinden van materialen en het maken van voorwerpen. Daarna zullen ze net als Ruud van de Wint, met gevonden voorwerpen en natuurlijk materialen uit onze ‘SprokkelShop’ hun eigen kunstwerk maken. Tot slot gaan de leerlingen hun kunstwerken presenteren. Ze cureren hun eigen mini- expositie op de “Aandachttrekker’. Hierna wordt deze rijdende tentoonstelling gefotografeerd en gepresenteerd op social media van De Nollen.

Praktische informatie
● Duur: 2,5 uur
● Maximaal: 30 leerlingen
● Data: 7, 8, 9, 14, 15, 16 juni
● Prijs: € 180,- per klas (30 ll.), € 6,- per leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: groep 7 – 8 (PO), jaar 1 en 2 (VO)
Vanuit De Nollen wordt de workshop gegeven door twee CKV docenten. Daarnaast verwachten wij vanuit de school twee begeleiders per 30 leerlingen.

Doelen
De leerling:
– leert hoe Neanderthalers kunst en werktuigen maakten door materialen te
verbinden
– leert verbindingen maken tussen verschillende materialen
– maakt een kunstwerk van verschillende soorten materiaal, gips en linnen
– leert een eigen expositie te cureren

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 40 en 48

Workshop Nieuwe Media

De oproep tot voorlezen is er al jaren en daar kan de podcast voor kinderen bij aansluiten. Het is een alternatief voor het beeldscherm en een waardevolle educatieve tool geworden. Het draagt bij aan de ontwikkeling van woordenschat en het leren luisteren en lezen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt overigens dat kinderen n.a.v. een podcast op zoek gaan naar meer informatie en afleveringen vaker beluisteren. Ook is aangetoond dat jonge luisteraars eerder iets aannemen van leeftijdgenoten dan van volwassenen.

En dat gegeven leidt naar de potentie van het maken van podcasts mét kinderen. Kinderen ervaren (de kwetsbaarheid van) taal, ontdekken en ontwikkelen bewustwording, de invloed en potentie van stemgebruik, enz. Verder is het een rijke mediawijze activiteit voor de ontwikkeling van (digitale) geletterdheid, storytelling en het online mediawegwijs raken richting het herkennen van (des)informatie, het verwerken ervan en het maken van media.

Tijdens de workshop ‘Podcast op De Nollen’ leren leerlingen onder begeleiding van een echte radiojournalist, hun eigen podcast te maken. Met verschillende interviewtechnieken zullen ze elkaar bevragen over hun rondleiding over De Nollen en mogen ze zelfs de zonen van de kunstenaar interviewen.

Praktische informatie
● Duur: 2,5 uur
● Maximaal: 30 leerlingen
● Data: 5, 6, 7, 12, 13, 14 juli
● Prijs: € 200,- per klas (30 ll.), € 6,70 per leerling (begeleiders zijn gratis)
● Doelgroep: groep 7 – 8 (PO), jaar 1 en 2 (VO)
De workshops worden gegeven door een journalistiek docent. Daarnaast verwachten wij vanuit de school twee begeleiders per 30 leerlingen. Eerst krijgen de leerlingen een rondleiding over De Nollen (1⁄2 uur). Vervolgens krijgen ze een podcast workshop (2 uur).

Doelen
De leerling:
– maakt een korte samenvatting van de rondleiding
– formuleert een vraag over Ruud van de Wint
– leert verschillende interview technieken
– maakt een podcast over zijn ervaring op De Nollen

Deze workshop sluit aan bij de kerndoelen onderbouw (VO): 1 en 7