Organisatie

 

 

 

Beheer

Het beheer van het terrein wordt gedaan door R.W. van de Wint BV. Deze BV wordt gerund door de erven van Van de Wint: zijn twee zonen Ruud jr en Gijs. Ook de dagelijkse coördinatie van het museum is in handen van R.W. van de Wint BV.
In twee bunkers op het terrein zijn beheerderwoningen gesitueerd, met als functie ‘toezicht op en beheer van het kunst- en natuurproject’. Vanwege de afgelegen en geïsoleerde ligging van De Nollen is bewoning door middel van een beheerder een goede vorm om de bewaking van het gebied en de bescherming van de kunstwerken te waarborgen. Toezicht en beheer wordt door de twee zoons en erfgenamen van R.W. van de Wint uitgevoerd.

Masterplan & Plan van aanpak

Beleidsplan

Hier treft u het beleidsplan De Nollen 2020 – 2024.

 

 

Stichting De Nollen

De hoofddoelstelling van stichting De Nollen is het in stand houden, beheren en ontsluiten van het cultureel erfgoed van Rudi van de Wint.

Bestuur

Stichting De Nollen heeft de volgende bestuurssamenstelling:

Dhr. Ferdinand Vreugdenhil (voorzitter)
Dhr. Peter Kramer (penningmeester)
Dhr. Wilfred Chalmers (secretaris)
Dhr. Bernard Bavinck (lid)
Dhr. Ernst Millaard (lid)
Mw. Fransje Kuyvenhoven (lid)
————————————
Het bestuur is onbezoldigd.
Bestuursleden zijn conform de Governance Code Cultuur benoemd voor 4 jaar en zijn 1 maal herbenoembaar voor nog eens 4 jaar.
Het actuele rooster van aftreden staat in het Jaarverslag, als onderdeel van de Jaarrekening. Daar staan ook de (neven)functies van de bestuursleden.
Van de Wint heeft altijd aan zijn kunstproject gewerkt met de bedoeling het voor zeer lange tijd in stand te houden als totaalkunstwerk en te tonen aan publiek. Dat zijn ook de belangrijkste doelstellingen van de Stichting De Nollen. Door het plotselinge overlijden van Van de Wint is de stichting zich nog meer bewust van deze taak. Het project zal worden voortgezet en voltooid, voor zover dat mogelijk is, op basis van zijn documenten en
tekeningen. De stichting bewaart en bewaakt dit culturele erfgoed in samenwerking met zijn erfgenamen.

Het bestuur is rechtstreeks te bereiken via bestuur@projectdenollen.nl.

Comité van Aanbeveling

Gerdi Verbeet (oud voorzitter van de Tweede Kamer)
Matthieu Borsboom (voormalig Vice-admiraal)
Koen Schuiling (oud Burgemeester Den Helder en huidig Burgemeester Groningen)